csendepl

Historie hotelu Tálský mlýn

Mlýn se původně nazýval Pilský a byl v majetku žďárského cisterciáckého kláštera. Už v 18. století na něm hospodařili mlynáři Tálští.

Na panském Pilském mlýně byl v 18. století (1722–1794) Jakub Tálský, který od vrchnosti mlýn koupil dne 1. 5. 1771 za 800 zlatých. Po jeho smrti mlýn držela vdova Viktorie (druhá manželka Jakuba Tálského) a 24. 9. 1798 zapsala mlýn pro syna Josefa. Ten ho v ceně 1483 zlatých převzal 14. 12. 1799. Dne 24. 1. 1828 převzal Pilský mlýn v ceně 3200 zlatých syn Josefa Tálského Karel. Od 12. 3. 1831 se stala spoluvlastnicí mlýna jeho manželka Kateřina rozená Chudobová. Karel Tálský zřejmě brzy zemřel a od 21. 9. 1843 se stala vlastnicí celého mlýna Kateřina Tálská. Posledním majitelem Pilského mlýna byl Rudolf Tálský nar. 1876.

Obcí Zámek Žďár bylo roku 1936 u Pilského rybníka zřízeno první koupaliště. Byly zde dřevěné kabiny na propůjčeném pozemku velkostatku. Louku k opalování bezplatně zapůjčil mlynář Rudolf Tálský.

V roce 1961 se začalo s rekonstrukcí Pilského rybníka, který měl hlavně sloužit jako nádrž užitkové vody pro strojírenský a slévárenský podnik Žďas. Na jaře roku 1963 byla Pilská nádrž napuštěna.

Po postavení přístupové cesty roku 1965 začala být nádrž využívána jako rekreační místo. V roce 1966 zde byl kiosek a půjčovna loděk a lehátek.

Rekonstrukce Tálského (Pilského) mlýna na hotel a restauraci byla započata v roce 1970 a dokončena roku 1973. Tehdy zde byly postaveny chatky Javorina. O rok později byla dokončena i úprava koupaliště.

V roce 1997 byl Tálský mlýn převeden bezúplatně ze státu na obec Žďár nad Sázavou, která v této souvislosti zřídila příspěvkovou organizaci s názvem CERUM (zkratka cestovní ruch města). Tato organizace měla v náplni správu hotelu Tálský mlýn, autokempinku Pilák a hotelového domu Morava. Organizace převzala hotel, který byl takřka na den 5 let uzavřen, ve velmi špatném technickém stavu. V roce 1997 byla provedena nákladem 3,5 mil. Kč rekonstrukce kuchyně a sociálního zázemí. V roce 1998 byla provedena plynofikace celého objektu a rekonstrukce dvora. V roce 2000 byla nákladem 6,6 mil. Kč provedena rekonstrukce ubytovací části hotelu, který byl oficiálně otevřen 27. 12. 2000. V roce 2001 byla postavena zásobovací komunikace hotelu.

Do dnešní podoby byl hotel průběžně rekonstruován i v dalších letech, kdy byly mj. vyměněny okna, provedeno zateplení celého objektu a realizovány úpravy zeleně a okolí hotelu. V blízkosti hotelu byl v roce 2014 otevřen nový Rekreační areál Pilák.

Pro firmy a spolky

  • Firemní věčírky
  • Školení a semináře
  • Teambuildingové akce
  • Rekondiční pobyty

Pro rodiny

  • Rodinná atmosféra
  • Společenské hry
  • Ping pong
  • Turistika a cykloturistika

Vybavenost

Hotel Tálský mlýn, Zámek 18, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

Rezervace - tel: +420 778 706 003, recepce@talskymlyn.cz

Created 2021 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.